Khảo sát nghề thiết kế – Arena Multimedia

Nghề thiết kế có phải dành cho tôi? Chương trình khảo sát nghề thiết kế dành cho các bạn trẻ quan tâm tới lĩnh vực Mỹ thuật Đa phương tiện (Học đồ hoạ, Làm phim, Game, Hoạt hình 3D)